Ved kombinerte linjer skal kjørende rette seg etter den linjen som ligger nærmest.
Show prices with VAT SiteGround Spain.L.
1020 Stopplinje, linjen angir hvor kjøretøy skal stanses når offentlig trafikkskilt eller trafikklyssignal påbyr stans.1002 Varsellinje, gul varsellinje angir at sikten fremover er for kort til vanlig forbikjøring.1006-2 Kombinerte linjer, ved kombinerte linjer skal kjørende rette seg etter den linjen som ligger nærmest.Related Tags: que sujeito chato sou eu chatango roleplay room facebook chat emoticons yoda ice chat ro online chat viet chatterbox toolbar mobile heart samsung chat location based chat apps for android chateau elan in the vintage chat a 3 couleurs unm chat now how.1000 Kjørefeltlinje, kjørefeltlinje kan skype chat jente overskrides når det skjer i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser.Apps Hosting, e-Books, tutorials, others, region: Europe, wE accept.Hvit varsellinje angir fare ved å skifte kjørefelt.
Linjen skiller mellom vanlig kjørefelt og fartsendringsfelt, kollektivfelt, sambruksfelt, sykkelfelt eller annet kjørefelt for spesiell bruk.1014 Sperreområde, det må ikke kjøres på ekte hustruer sex rør sperreområde begrenset av heltrukken langsgående parallelle sperrelinjer hvor avstanden mellom dem ikke er over 100 cm og det er foretatt fresing mellom linjene regnes som sperreområde.1052 Sambruksfelt, tallet angir minste antall personer i motorvogn som kan bruke sambruksfeltet.Oppmerkingen angir kryssingssted for syklende.In order to provide you with the best service, our website uses cookies.1024 Gangfelt, oppmerkingen angir at trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder selv om skilt 516 «Gangfelt» ikke er oppsatt.1028 Parkeringsfelt, parkert kjøretøy skal plasseres innfor det oppmerkede felt.Affiliates, affiliates, contact Us 24/7, service Hosting.
[L_RANDNUM-10-999]